LiveZilla Live Help

Derneğimize Yapılan Hukuki Destek Talepleri Hakkında

Sayın üyelerimiz ve web sitesi ziyaretçileri,

Derneğimizin ana faaliyet alanı “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, İmar Planları ve Kamulaştırma İşlemleri Sonucu Meydana Gelen veya Gelmesi Muhtemel Olan Mağduriyetlerin Kaldırılması veya En aza İndirilmesi Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi, Desteklenmesi ve Bu Konuda Dayanışma Sağlanması, Farkındalık Oluşturulmasıdır…

Derneğimiz faaliyet konusu kapsamında,  başta sivil toplum kuruluşları, belediyelerle iş birliği içeresinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Kentsel Dönüşüm hukuku ve uygulamaları alanında tespitlerimizi ve değerlendirmelerimizi web sitesinden yayınlamaktayız. 

Tarafımıza gelen mail, posta, telefon ve müracaatlarla birebir hukuksal destek talepleri yapılmaktadır!

Üzülerek belirtmek isteriz ki “tek tek hukuksal destek ve bilgi aktarımı sağlamak maalesef mümkün değildir” ayrıca bu tür faaliyet yürütmek derneğimizin faaliyetleri kapsamında yer almamaktadır.

Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinizi, İdari ve hukuki sorunlarla karşılaşmadan en başından itibaren deneyimli Hukukçular / Avukatlarla profesyonel olarak anlaşarak yürütmenizi tavsiye etmekteyiz.

Diğer yandan her hukuksal sorun kendine özgü çözüm gerektirdiği gibi zaman içeresinde hukuksal mevzuat değişmiş olabilir bu nedenle dernek sitemizde yayınlanan bilgiler ziyaretçiler tarafından hukuki mütalaa olarak yorumlanmamalıdır.

<-Önceki Sayfa