LiveZilla Live Help

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk

6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ve akabinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile Tüzükler neticesinde Kentsel Dönüşüm Hukuku oluşmuştur.

Kentsel Dönüşüm Hukuğu henüz yeni bir uygulama alanı olduğu için oturmuş bir uygulama ve içtihat birliği bulunmamaktadır.  Her idari Makam ve Mahkeme adeta kendi hukukunu uygulamaktadır.

Çoğu zaman Vatandaş ve Müteahhit, yapılacak inşaat sonrasında elde edeceği karı hedeflerken olası sorunları görmezlikten gelerek faaliyete başlamaktadırlar.

Hukuksal danışmanlık ve destek alınmaması nedeniyle için içinden çıkılmaz sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Yanlış faaliyetler nedeniyle yüzlerce inşaat yarım kalmış halde beklemekte olup vatandaşlar ve müteahhitler maddi bakımdan büyük kayıplar yaşamaktadırlar.   

Bu şartlar altında, Kentsel Dönüşüm yapmak isteyen Vatandaş ve Müteahhit firmalarının tüm olasılıkları dikkate alarak hukuka uygun hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Av.Murat Eltutan

<-Önceki Sayfa