LiveZilla Live Help

HAKKIMIZDA


Derneğin Adı                         : Adil Kentsel Dönüşüm, İmar ve Kamulaştırma Derneği
Derneğin Kısaltılmış Adı        : ADİLDER
Sicil No                                  : 34-181/092
Tüzük                                     : Okumak İçin Tıklayınız
Derneğin Amacı                    : Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, İmar Planları ve Kamulaştırma İşlemleri Sonucu Meydana Gelen veya Gelmesi Muhtemel Olan Mağduriyetlerin Kaldırılması veya En aza İndirilmesi Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi, Desteklenmesi ve Bu Konuda Dayanışma Sağlanması, Farkındalık Oluşturulmasıdır.
İdare, Toplumsal İhtiyaçları Bir Plan Kapsamında Karşılamak İçin Tek Taraflı Kararıyla Özel Mülkiyette Ait Gayrimenkullere El Koyabilmekte ve Düzenlemeler Yapabilmektedir. Kentsel Dönüşüm, Kamulaştırma, İmar Uygulamaları Bu Kapsamda ki Uygulamalardır. 
Bireylerin, İdare Karşısında Hukuki ve Maddi Tüm Haklarını Tam Olarak Alabilmeleri İçin Birlikte Hareket Etmeleri Doğal Bir Mecburiyettir.
Derneğimiz İdare Karşısında Hak Kaybına Uğramak İstemeyen Tüm Vatandaşların Katılımı ve Desteğiyle, İdari Uygulamalarda Hak Kaybına Uğramaların Önüne Geçmeyi ve Kentsel Dönüşümün Toplumun Tüm Bireylerinin Yararlanabileceği Adillikte Gerçekleşmesini Amaçlamaktadır. 

YÖNETİM KURULUMUZ (Yönetim Kurulu Listesini Görmek İçin Tıklayınız.)
Dernek Yönetimimiz, Çevre ve Toplumun Sorunlarına Duyarlı Mesleki Bilgi Birikimi ve Deneyimini Toplum Yararına Kullanma Bilinciyle Faaliyet Göstermektedir.

STRATEJİK ÜYELER (Üye Listesini Görmek İçin Tıklayınız.)
Kentsel Dönüşüm ve Kamulaştırmaların Topluma Fayda Sağlaması ve Adil Yansıması Alanında Çalışan Herkesin Dernek Tüzüğümüz Kapsamında Faaliyetlere Katılma Hakkı Vardır.